Waalse regeerakkoord: de renovatiemaatregelen

  • 25 september 2019

Het Waals gewest neemt net als de andere gewesten maatregelen om de renovatiegraad op te krikken. Om tot een gedragen strategie te komen wil het voor 1 april 2020 een overleg met de betrokken actoren uit de sector. Als objectief van de strategie wordt de langetermijndoelstelling van klimaatneutraliteit in 2050 gehanteerd. Daarnaast wil het ook een alliantie ‘Werkgelegenheid-Leefmilieu-Financiën’ oprichten die de vraag naar renovatie moet opkrikken, de capaciteit in de sector doet verhogen en de noodzakelijke competenties ontwikkelt om de renovaties goed uit te voeren.

De implementatie van dakisolatie wordt naar voren geschoven als prioritaire maatregel, vooral de gebouwen geklasseerd als F of G moeten worden aangepakt. In een breder kader zet de regering een project op in samenspraak met de sector met als doelstelling om 250.000 woningen en 2500 publieke gebouwen te renoveren. Dit wil men doen door nieuwe financieringsmechanismen (derdepartij-investeringsmechanisme, leningen aan verlaagde rente, etc.) en een stimuleringsmechanisme uit te werken voor huurders en mede-eigendommen. Er wordt een gebouwpaspoort uitgewerkt dat de burger een overzicht geeft van de noodzakelijke werken, die moeten uitgevoerd worden met een indicatie van de kostprijs. De steun aan het Renowatt-project, dat de lokale besturen bijstaat, zal worden opgetrokken.

De financiële ondersteuningsmaatregelen (zoals de premies en de nulpercentleningen) worden geoptimaliseerd en substantieel verhoogd. De premies en leningen zullen beschikbaar worden gesteld voor de verhuurders van woningen. In de fiscaliteit zullen de registratierechten worden verlaagd, indien de woning binnen een bepaalde termijn wordt gerenoveerd en de wooncheques worden gekoppeld aan de uitvoering van energiebesparende maatregelen.

Tot slot wil de regering verder nadenken over andere vormen van stimuleringsmechanismen en het opzetten van pilootprojecten, vooral met betrekking tot wijkrenovaties en de problematiek rond sloop en heropbouw.

Lees hier het volledige akkoord