Vlaamse woningen hebben voortaan een woningpas

 • 18 januari 2019

De woningpas is momenteel beschikbaar voor eengezinswoningen van particulieren. Voor appartementen of collectieve gebouwen is er meestal nog geen woningpas beschikbaar.

Volgende overheidsinformatie is beschikbaar:

 • algemene gebouwinformatie zoals de ligging en de indeling
 • opgemaakte EPC's of EPB-aangiftes van de woning  en relevantie energie-informatie
 • het vernieuwde EPC met renovatiestappenplan met kostinschatting
 • bodemgegevens uit het Grondinformatieregister (GIR)
 • zonnekaart
 • omgevingsinformatie: overstromingsgevoeligheid, onroerend erfgoed, bestemming volgens gewestplan
 • stappenplan: wat te doen bij (ver)bouwen, (ver)kopen of (ver)huren?

Op termijn zal de woningpas uitgebreid worden met meer informatie en functionaliteiten:

 • checktool woningkwaliteit
 • attesten rond woningkwaliteit zoals het conformiteitsattest, het technische verslag woningkwaliteit en de besluiten rond ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen
 • mogelijkheid tot aanvragen van een bodemattest en bijkomende nuttige bodeminformatie
 • woningpas voor woningen in eigendom van onderneming/vennootschap
 • mogelijkheid voor de eigenaar om zijn woningpas te delen met derden

Gegevens over de renovatiewerken die u zelf uitvoerde,  kunt u niet zien in de woningpas. Zelf documenten rond uw renovatie toevoegen en bewaren, zal in de toekomst wel mogelijk zijn.

Woningpas als katalysator voor het Renovatiepact

In het Renovatiepact 2050 legde de Vlaamse regering de ambitie vast om alle woningen en appartementen in Vlaanderen even energiezuinig te maken als een nieuwbouwwoning vandaag. Dit zou een daling van minstens tachtig procent betekenen in de uitstoot van broeikasgassen door de residentiële sector. De woningpas verduidelijkt en vereenvoudigt het renovatieproces.

BE-REEL! voert gebruikerstesten uit en gebruikt de woningpas voor de piloot- en demonstratieprojecten van zijn partnersteden in de verschillende segmenten van de woningmarkt. Er worden feedbackrondes georganiseerd met de diverse gebruikersgroepen. Naast de burger komen ook diverse dienstverleners aan bod die de burger bijstaan tijdens een verbouwingstraject. Deze leiden tot aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van de woningpas.

 

Voor de burger worden hands-on gebruikerstesten georganiseerd, waarbij de gebruiksvriendelijkheid en de inhoud van de woningpas bij een aantal testpersonen bevraagd werden.  Daarnaast kan elke woningpasgebruiker altijd feedback geven via een feedbackknop met vragenlijst in de woningpas. Uit de eerste resultaten van deze vragenlijst blijkt een grote algemene klantentevredenheid en blijkt het thema Energie in de woningpas het populairste thema te zijn.

Ga ook voor een topscore!

Het energieprestatiecertificaat (EPC) is sinds 1 januari 2019 grondig vernieuwd. Dit nieuwe EPC is nog steeds verplicht voor woningen en appartementen die te koop en te huur worden aangeboden, en werkt nu met een label gaande van A+ (zijnde een woning die meer energie produceert dan verbruikt) tot F (een zeer energieverslindende woning). Door dit label kan de potentiële koper of huurder nog sneller de energieprestatie van de woning of het appartement inschatten en kan hij die gemakkelijker vergelijken met andere woningen en appartementen. Dit label is vandaag reeds beschikbaar in de woningpas.

Daarnaast geeft het nieuwe EPC de aanbevelingen weer in een uitgebreid, overzichtelijk stappenplan, aangevuld met een gemiddelde kostprijsinschatting en technische informatie. Dit toont de potentiële koper/huurder snel en eenvoudig wat er nog moet gebeuren om de woning energetisch in orde te maken en wat de grootte-orde is van het bijhorende kostenplaatje.

Ook die informatie vindt de eigenaar in zijn woningpas, indien hij over zo’n nieuw EPC beschikt.

EPC bannerHet label en het beknopte advies van het nieuwe EPC bieden ook opportuniteiten voor burgers die niet per se willen verkopen of verhuren. Via het nieuwe EPC kan elkeen nagaan welke energetische renovatiewerken er nodig zijn om een woning of appartement een A-label te laten halen. En iedereen die al een renovatie achter de rug heeft, kan achterhalen welk label zijn gerenoveerde woning heeft behaald.

Een goed label is niet alleen belangrijk voor uw energiefactuur en uw comfort. Het speelt ook een rol in de waarde van uw woning. Op basis van onderzoek uitgevoerd door KU Leuven in opdracht van het Vlaams Energieagentschap blijkt dat woningen met een B-label de afgelopen 10 jaar gemiddeld elf procent duurder werden verkocht dan woningen met een E-label. En terwijl rond 2005 de aanwezigheid van enkele beglazing leidde tot een woning die gemiddeld vier procent goedkoper was, is dit tegen 2017 al toegenomen naar gemiddeld zeven procent goedkoper. Het omgekeerde is merkbaar voor dakisolatie:van 2005 tot 2008 leidde dakisolatie tot een woning die gemiddeld 1,5 procent duurder was dan gemiddeld; dit is in 2017 al toegenomen tot gemiddeld vier procent.

Meer informatie
Woningpas vraag & antwoord:
Woningpas communicatiemateriaal (met afbeeldingen van printscreens, filmpje, persberichten):
Het nieuwe EPC: