Vlaamse regeerakkoord: de renovatiemaatregelen

  • 7 oktober 2019

Vlaanderen heeft als laatste van de gewestregeringen zijn regeerakkoord gepresenteerd. Daarin werden net zoals in de andere gewesten een aantal renovatiemaatregelen gepresenteerd om de langetermijndoelen rond de energieprestaties van gebouwen te behalen. We geven hieronder een kort overzicht van de geplande maatregelen.

 

Een eerste luik bestaat uit een aantal initiatieven rond financiering en ontzorging. De energie- en woonloketten worden geïntegreerd en worden opgenomen binnen de energiehuizen. De wirwar aan premies wordt aangepakt en er moet één overkoepelende woningrenovatiepremie komen. Voor de kwetsbare gezinnen blijft de regering inzetten op de energiesnoeiers en de renteloze energieleningen. Daarnaast zal het proefproject rond het noodkoopfonds, beslist door de vorige regering, worden geëvalueerd naar effectiviteit.

 

Voor nieuwe eigenaars komt er vanaf 2021 een versoepeling van de voorwaarden voor een energielening. Die versoepeling komt er om te stimuleren dat eigenaars uiterlijk vijf jaar na een notariële overdracht in volle eigendom, grondig energetisch renoveren om een maximale EPC-score per gebouwtypologie te bereiken.

 

Vanaf 2021 mag een bestaande stookolieketel niet meer vervangen worden indien er een aardgasaansluiting is. Voor huurders worden er ijkpunten en langetermijndoelstellingen met maximale EPC-scores opgesteld naar 2050. Voor de sociale huurwoningen worden de eisen ook opgetrokken, ingrijpende energetische renovaties moeten vanaf 2020 gerenoveerd worden naar E60.

 

Om het tekort aan vakmensen in de sector op te vangen wil de regering in samenspraak met de sector een actieplan uitwerken.

Lees hier het volledige akkoord