[Tool 4] Capaciteitsopbouw

.

Dankzij intensieve kennisopbouw en training bij regionale en lokale overheden en bij stakeholders (bouwsector, sociale huisvesting, onderwijs, renovatieadviseurs, financiële sector) kunnen de nieuwe beleidsinstrumenten, innovatieve businessmodellen en goede praktijken in de hele samenleving geïmplementeerd worden. Lerende netwerken versterken de interregionale en internationale samenwerking, en zorgen ervoor dat de resultaten van BE REEL! verbeterd en optimaal benut worden.