[Tool 3] Grondige renovatie van 8500 zeer diverse woningen

.

De partnersteden demonstreren de technische en financiële haalbaarheid van diepgaande renovaties. De focus ligt hierbij op een collectieve aanpak. De demonstratieprojecten omvat­ten collectieve renovaties van huizen tot lage- energie- en bijna energie neutrale woningen, grondige renovaties van grote en kleine appartementsblokken, collectieve zonnepanelen, wijkrenovaties, ondiepe geothermie, energie-investeringen voor kwetsbare bevolkingsgroepen en derde partij financiering voor energierenovaties. Opnieuw worden de goede praktijken vertaald in richtlijnen, draaiboeken en opleidingen die op grote schaal verspreid worden onder stake­holders.