Schrijf u in voor het innovatieproces RenoBIZZ en werk mee aan de nieuwe business modellen voor de renovatiemarkt!

  • 19 maart 2019

De realiteit

Het energieverbruik van Belgische woningen ligt 70% boven het Europees gemiddelde. De ambities in de Vlaamse en Waalse renovatiestrategieën 2050 voor residentiële gebouwen zijn groot: een daling van de energieconsumptie met 75%, een sterke verhoging van de productie van hernieuwbare energie en een daling van minstens 80% van de uitstoot van broeikasgassen. Een daling van de energiebehoefte door middel van diepgaande (energetische) renovaties vormt de essentiële eerste stap in de transitie naar een koolstofvrije samenleving.


Er is dus een enorm marktpotentieel voor renovatieprojecten. Innovatieve zakenmodellen kunnen energiebesparing versnellen. Om dit marktpotentieel aan te boren zet BE REEL! een innovatietraject op om deze zakenmodellen uit te werken en om te zetten in de praktijk.

Innovatieve zakenmodellen voor renovatie – RenoBIZZ

BE REEL! brengt daarom relevante spelers uit de bouwsector, de financiële sector, kenniscentra en (lokale) overheden samen om kennis uit te wisselen en tot nieuwe inzichten te komen. Samen leren, discussiëren, ontwikkelen en testen we duurzame, innovatieve en economisch interessante business modellen voor de renovatiemarkt. Deze co-creatieve aanpak vertrekt vanuit bestaande inzichten, verhoogt de slaagkansen van de zakenmodellen en helpt om het hele ecosysteem rond renoveren te mobiliseren. En we bieden een kader om te experimenteren met deze zakenmodellen.

Diverse marktsegmenten zoals huurwoningen, sleutel-op-de-deur woningen, grote appartementen met mede-eigenaarschap, groeps- en wijkrenovaties krijgen bijzondere aandacht in dit traject. We zullen ons focussen op de verschillende drempels bij een renovatie zoals de financiering en technieken. 

Schrijf u in voor het RenoBIZZ-traject!

Op 7 mei organiseerden we de startconferentie van het RenoBIZZ-traject. We deden er het RenoBIZZ in detail uit de doeken. Reimarkt, Het Pandschap, Watt Matters en BNP Paribas Fortis kwamen aan het woord om hun aanpak uit de doeken doen. Nu start het echte werk en doen we een oproep aan alle geïntereseerden om zich in te schrijven voor de vier komende intensieve sessies. Deze zullen plaatsvinden op volgende data (telkens in Brussel):

 1. Ambitieschetsing en focusbepaling: 21 juni 2019

 2. Ideëenbrainstorm: 27 september 2019

 3. Verfijning en uitwerking van de ideëen: 22 oktober 2019

 4. Kritsische toetsing: 29 november 2019

Tijdslijn RenoBIZZ

 

In 5 sessies van idee tot innovatief zakenmodel

We buigen op de expertise en ervaringen die jullie én de BE REEL! partners in huis hebben om samen werkbare, duurzame en economisch interessante aanpakken te definiëren. Na de kick-off bieden we begeleiding om een idee tot een innovatief zakenmodel te ontwikkelen en dit in beperkte groepen verspreid over vier sessies. Vanaf 2020 kan je deze innovatieve zakenmodellen bovendien gaan testen in het kader van BE-reel! en in nauwe samenwerking met haar partnersteden.

We doen daarom een oproep: doe mee, laat je inspireren, ontdek innovatieve aanpakken, breng jouw ervaringen en inzichten mee rond de tafel. Gebruik deze unieke kans om zelf innovatief aan de slag te gaan in jouw bedrijf of organisatie onder deskundige begeleiding van de Sociale InnovatieFabriek en het Vlaams Energieagentschap.

Als u zich wilt engageren om in te stappen in het traject en deel te nemen aan de vier sessies begeleidt door het Vlaams Energieagentschap en de Sociale Innovatiefabriek, kan u zich in schrijven via deze link tot en met 12 juni. De plaatsen zijn beperkt!

In samenwerking met

We vinden het belangrijk dat we zoveel mogelijk bruggen bouwen met de verschillende actoren in het werkveld. Het is om die reden dat we samenwerken met de partners van het Smart Energy Cities project. Het samenwerkingsverband dat bestaat uit Agoria, Vito/Energyville, Flux 50 en VVSG met financiële ondersteuning van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Zij zullen het traject mee vorm geven en voeden met de inzichten die ze alreeds hebben opgebouwd.

Voor meer informatie met betrekking tot het RenoBIZZ traject kan u contact opnemen met Tim Huybrighs (tim.huybrighs@vea.be).