Over BE REEL!

BE REEL! is een LIFE geïntegreerd project van verschillende partners dat uit vele ambitieuze deelprojecten bestaat.

 

België moet de klimaatdoelstellingen halen! Kijk naar het potentieel (Belgisch energieverbruik ligt 70% hoger dan het Europese gemiddelde). Verbetering is dus niet alleen mogelijk, het is noodzakelijk. BE REEL! ondersteunt die ambitieuze plannen samen met zijn partners. Het streeft een stijgend renovatietempo na door de meest geschikte structurele maatregelen hiervoor te ontwikkelen, testen, evalueren, verfijnen en te demonstreren. 

We willen dat de burger mee renoveert! Daarom is het op gang brengen van burgerinitiatieven zo belangrijk. De overheid heeft immers partners nodig uit diverse doelgroepen die samen met haar de doelstellingen uit de gewestelijke renovatiestrategieën - en in het verlengde daarvan de klimaatdoelstellingen - kan waarmaken.

Van overheden en lokale besturen tot burgers; van relevante sectoren tot beroepsfederaties: enkel als al die belanghebbenden de hoofden bij elkaar steken, zullen we fantastische resultaten boeken.

Wat is een LIFE geïntegreerd project?

Geïntegreerde projecten zijn ontstaan om de milieu- en klimaat­wetgeving en doelstellingen op een grotere schaal te implemen­teren en om de impact van het LIFE programma in de EU te vergroten. Ze fungeren als katalysator voor de uitvoering van plannen, programma’s en strategieën die ontwikkeld worden op een regionale, multiregionale of nationale schaal t.g.v. EU wetgeving. Centraal in een geïntegreerd project staan de betrokkenheid van stakeholders, de doorwerking op lange ter­mijn en de coördinatie met complementaire acties en projecten die bijdragen tot de realisatie van hetzelfde strategisch plan. LIFE IP CA 2016 BE REEL! wordt gerealiseerd met steun van het financieringsinstrument LIFE van de Europese Unie.

Het BE REEL!-project is een samenwerking tussen verschillende partners. Ontdek hier wie ze zijn.