Kick-off van het innovatieproces RenoBIZZ op 7 mei!

  • 19 maart 2019

De realiteit

Het energieverbruik van Belgische woningen ligt 70% boven het Europees gemiddelde. De ambities in de Vlaamse en Waalse renovatiestrategieën 2050 voor residentiële gebouwen zijn groot: een daling van de energieconsumptie met 75%, een sterke verhoging van de productie van hernieuwbare energie en een daling van minstens 80% van de uitstoot van broeikasgassen. Een daling van de energiebehoefte door middel van diepgaande (energetische) renovaties vormt de essentiële eerste stap in de transitie naar een koolstofvrije samenleving.


Er is dus een enorm marktpotentieel voor renovatieprojecten. Innovatieve zakenmodellen kunnen energiebesparing versnellen. Om dit marktpotentieel aan te boren zet BE REEL! een innovatietraject op om deze zakenmodellen uit te werken en om te zetten in de praktijk.

Innovatieve zakenmodellen voor renovatie – RenoBIZZ

BE REEL! brengt daarom relevante spelers uit de bouwsector, de financiële sector, kenniscentra en (lokale) overheden samen om kennis uit te wisselen en tot nieuwe inzichten te komen. Samen leren, discussiëren, ontwikkelen en testen we duurzame, innovatieve en economisch interessante business modellen voor de renovatiemarkt. Deze co-creatieve aanpak vertrekt vanuit bestaande inzichten, verhoogt de slaagkansen van de zakenmodellen en helpt om het hele ecosysteem rond renoveren te mobiliseren. En we bieden een kader om te experimenteren met deze zakenmodellen.

Diverse marktsegmenten zoals huurwoningen, sleutel-op-de-deur woningen, grote appartementen met mede-eigenaarschap, groeps- en wijkrenovaties krijgen bijzondere aandacht in dit traject. We zullen ons focussen op de verschillende drempels bij een renovatie zoals de financiering en technieken. 

In 5 sessies van idee tot innovatief zakenmodel

We buigen op de expertise en ervaringen die jullie én de BE REEL! partners in huis hebben om samen werkbare, duurzame en economisch interessante aanpakken te definiëren. Na de kick-off bieden we begeleiding om een idee tot een innovatief zakenmodel te ontwikkelen en dit in beperkte groepen verspreid over vier sessies. Vanaf 2020 kan je deze innovatieve zakenmodellen bovendien gaan testen in het kader van BE-reel! en in nauwe samenwerking met haar partnersteden.

Tijdslijn RenoBIZZ

We doen daarom een oproep: doe mee, laat je inspireren, ontdek innovatieve aanpakken, breng jouw ervaringen en inzichten mee rond de tafel. Gebruik deze unieke kans om zelf innovatief aan de slag te gaan in jouw bedrijf of organisatie onder deskundige begeleiding van de Sociale InnovatieFabriek en het Vlaams Energieagentschap.

In samenwerking met

We vinden het belangrijk dat we zoveel mogelijk bruggen bouwen met de verschillende actoren in het werkveld. Het is om die reden dat we samenwerken met de partners van het Smart Energy Cities project. Het samenwerkingsverband dat bestaat uit Agoria, Vito/Energyville, Flux 50 en VVSG met financiële ondersteuning van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Zij zullen het traject mee vorm geven en voeden met de inzichten die ze alreeds hebben opgebouwd.

Schrijf u in voor de kick-off

kick-off RenoBIZZ

We nodigen alle spelers in het veld die zich willen engageren voor dit traject uit op het kick-off evenement op 7 mei bij het VBO. Hierna hebt u de kans om zich in te schrijven voor de 4 intensieve sessies. Hieronder vindt u het programma van de dag:

Programma startconferentie

 

Schrijf u hier in voor de kick-off!

Voor meer informatie met betrekking tot het RenoBIZZ traject kan u contact opnemen met Tim Huybrighs (tim.huybrighs@vea.be).