In gesprek met Julien Baudoux

  • 8 juni 2021

Net als de twee andere Belgische gewesten, zit ook het Waals Gewest niet stil om samen met hun burgers het woningenbestand in Wallonië energieneutraal te maken. Hiervoor liet de Service Public Wallonie (SPW) drie hulpmiddelen, tools zeg maar, ontwikkelen, namelijk de Quickscan, de Feuille de route en Passeport bâtiment. BE-REEL! sprak met de man die deze tools coördineert: Julien Baudoux.

julien baudouxJulien Baudoux (40) behaalde zijn master in de Architectuur aan de Institut Lambert Lombard in Luik. Sinds hij afstudeerde was hij steeds architect van beroep. Tot kort dan, want sinds maart 2020 vervoegt hij het team van SPW, waar hij binnen het kader van BE-REEL! de drie tools coördineert. Zijn vrije tijd besteedt hij naast het spelen van gezelschapspelen vooral sportief. Hij houdt van wandelen, squash en zeilen.

 

Wat houdt uw functie precies in?

“Ik ben dus zoals reeds vermeld door de SPW aangenomen om me specifiek te focussen op de coördinatie van de pilootactie Walloreno. Concreet betekent dat ik de verschillende tools, zijnde de Quickscan, de Feuille de route en de passeport bâtiment, uitrol en  laat testen in de verschillende pilootsteden. Ik waak over het goede verloop en zorg dat de doelstellingen worden behaald. Ik bespreek ook geregeld de verzamelde resultaten met alle betrokkenen. Dit alles gebeurt uiteraard in overeenstemming met de Waalse renovatiestrategie.”
 

DE DRIE TOOLS

Hoe gebeurde de selectie van pilootgemeenten? Welke zijn er nu bij betrokken? 

“De SPW lanceerde in januari 2020 een oproep tot projecten naar alle gemeenten. Er zijn er 10 die hebben gereageerd. Al moet ik zeggen: gemeenten is eigenlijk een verkeerde term, want voor sommige pilootprojecten werken verschillende gemeenten samen. Zo is er de provincie Luxemburg die je als één entiteit kunt opvatten. Ook Gal des Tiges et Chavee (Ohey, Gesves en Assesse) en Greova (Chaudfontaine, Ferrières, Lierneux en Sprimont) zijn overkoepelende samenwerkingsverbanden tussen verschillende gemeenten die je als een geheel kunt beschouwen. Verder zijn de gemeenten Andenne, Écaussinnes, Enghien, Eupen, Flémalle en Ottignies-Louvain-La-Neuve betrokken.”
 

Kunt u de verschillende tools die u coördineert beschrijven? 

“Laat me beginnen met de Quickscan. Dat is een prediagnostische tool die de burger gratis en snel toelaat een eerste energetische evaluatie te maken van een woning en de potentiële energiebesparing ervan. Dat betekent dus zonder tussenkomst van een professioneel iemand. De Quickscan genereert op basis van je antwoorden gestandaardiseerde aanbevelingen om je woning te renoveren op een energieperformante manier om een A-label te kunnen krijgen. Hij is beschikbaar voor iedereen op de website monquickscan.be.

Sinds de lancering in juli 2020 is de Quickscan in heel Wallonië buiten de pilootsteden al 25000 keer gebruikt

De Feuille de route is geïntegreerd in de energieaudit en wordt dus uitgevoerd door een erkende auditor. Die legt voor de woning in kwestie een gepersonaliseerd renovatietraject vast, zodat die woning de doelstelling van de renovatiestrategie, namelijk een A-label, bereikt of overtreft.Het laat ons zien welke inspanningen zijn geleverd en welke nog moeten geleverd worden om dit doel te bereiken. De investeringen zijn becijferd en door de werkzaamheden te faseren kan je in overleg met de aanvrager de prioriteiten bepalen van wat eerst moet worden aangepakt.

De Passeport bâtiment is momenteel nog in ontwikkeling. Het wordt een soort identiteitskaart van het gebouw dat alle administratieve en technische gegevens over een gebouw samenbrengt: Je zal er verschillende secties in terugvinden, zoals een energiesectie, waar je informatie zal terugvinden over de EPB-certificaten, audits, aanvragen voor bonussen, enzovoort. Bedoeling is om dit gedurende de hele levensduur van het gebouw te behouden en te updaten, zodat het mogelijk is om, als er veranderingen optreden, de evolutie van het gebouw en de verbeteringen die het heeft ondergaan te volgen.”
 

Zijn er al succesverhalen?

“We zijn momenteel nog bezig de eerste testfase te beëindigen van 1000 quickscans te realiseren. De resultatenanalyse is nog niet volledig afgerond, maar als ik afga op de feedback die we van burgers krijgen die de evaluatieformulieren hebben ingevuld, denk ik dat de Quickscan goed is ontvangen. Ik kan je wel al een resultaat meegeven: sinds de lancering in juli 2020 is de Quickscan in heel Wallonië buiten de pilootsteden al 25000 keer gebruikt. Dat vind ik zeer bemoedigend.”

Ik zou de energieaudit helemaal gratis maken.

OPINIEVRAGEN

Stel: u mag als beleidsmaker 1 beleidsmaatregel wijzigen/opstellen om uw doelstellingen te helpen bereiken. Welke kiest u en waarom kiest u die? (U mag zelf het beleidsniveau kiezen)

“Ik zou de energieaudit helemaal gratis maken. Het grootste probleem voor mij dat burgers ervan weerhoudt om actie te ondernemen, blijft het gebrek aan bewustzijn. Bewustzijn van het werk dat gedaan moet worden om hun energiezuinige woning te verbeteren. Dat is vaak te wijten aan een gebrek aan kennis over de procedures, over welke investeringen ze moeten doen, over de beschikbare premies, de technische aspecten, enzovoort. De Feuille de route speelt perfect in op deze vragen en stelt burgers die willen renoveren in staat om hun eigen weg naar het koolstofvrije label uit te stippelen met volledige kennis van de feiten. Met een gemiddelde prijs van 1000 euro per audit, aarzelen de burgers of vinden ze het moeilijk om deze audit te financieren. Zelfs als je premies geeft van 660 euro.”

Over welke hypothese/ thema rond energetisch renoveren zou wel eens een studie of concrete actie zien willen verschijnen en waarom? 

“Ik zou wel eens graag complete en concrete goede voorbeelden willen zien van energetische renovaties van woningen met materialen van biologische oorsprong. Ik stel vast dat de expertise van professionals met zulke materialen momenteel niet optimaal of soms zelfs onbestaande is. Het is tijd om andere energiezuinige isolatiematerialen te overwegen, te ontwikkelen, te promoten en te gebruiken die meer in lijn zijn met de ecologie.”

Tot slot, hoe ziet de toekomst van energetisch renoveren in Wallonië er volgens u uit? Zullen de tools hun doelstellingen bereikt hebben?

“In 2050 zullen alle Waalse woningen minstens een A-label als EPC hebben. De tools zullen dus perfect hun taak hebben vervuld, ook de andere sectoren zullen hun doelstellingen hebben bereikt. Europa zal groener zijn geworden, de lucht schoner en de gezondheid van zijn burgers verbeterd. Is dat utopisch? Misschien, maar zoals Oscar Wilde zegt: "Streef altijd naar de maan, want zelfs als je faalt, belandt je tussen de sterren.”


Dank u voor dit gesprek!

Via deze link gaat rechtstreeks naar de Quickscan.