In gesprek met David Cis

  • 1 april 2019

Laagdrempelig contactpunt met persoonlijke aanpak

 

Altijd al gedroomd van een onafhankelijke energie-expert die u thuis gratis adviseert en persoonlijk intensief begeleidt? Gentenaars kunnen die droom beleven bij de Energiecentrale. Een vzw die er voor iedereen wil zijn. Ook voor zij die wat minder ruimte hebben om te investeren in energie-efficiëntie. BE REEL! sprak met hun coördinator: David Cis.

David Cis (39) is van opleiding een maatschappelijk assistent en een politieke wetenschapper uit Aalst die graag leest, voetbalt en uit eten gaat. Voor hij coördinator bij de Energiecentrale werd, hielp hij als schuldverlener mensen die moeilijk om kunnen gaan met budget. Aan zijn werk bij het regionaal welzijnsoverleg (RWO) heeft hij vooral een brede kijk op de welzijnssector overgehouden.

Wat doet een coördinator bij de Energiecentrale zoal?

Cis“Belangrijk om weten, is dat de Energiecentrale een merknaam is voor een geïntegreerd aanbod van dienstverlening. De Energiecentrale bestaat eigenlijk uit de vzw Regent die samenwerkt met de dienst Milieu en Klimaat van de stad Gent. Die twee geven vorm aan onze werking. Ikzelf ben coördinator van de vzw Regent. Als coördinator leid en coördineer ik de activiteiten ervan. Ik sta in voor de opvolging en evaluatie van de doelstellingen en geef adviezen.

Daarnaast ben ik natuurlijk ook de operationele leidinggevende. Ik zorg ervoor dat de dagelijkse werking draait. Daarbij geef ik leiding, coach en motiveer ik de medewerkers. . We zijn een relatief klein team van 15 medewerkers, aangevuld met medewerkers van de dienst Milieu en Klimaat.

We hebben een fantastisch team dat bestaat uit gemotiveerde collega’s, steevast bereid om in te springen voor collega’s. De taken van de teamleden hebben een belangrijke afhankelijkheid, zodat de activiteiten elkaar aanvullen. Die onderlinge afhankelijkheid van de leden bevordert het functioneren als team.

Samengevat kan je dus stellen dat naast een zeer belangrijke sociale vaardigheid, het ook essentieel is om een teamspeler te zijn.

Wat mijn eigen vaardigheden betreft, moet je niet alleen kunnen plannen en organiseren. Je moet ook flexibel zijn.. Mijn grootste professionele troef is misschien nog dat ik hands-on ben. En uiteraard is communiceren zeker belangrijk.

Bij de Energiecentrale plaatsen we de klant centraal, waarbij we vertrekken vanuit de visie: wat wil de klant? Daarop stemmen we de dienstverlening af.”

Wat moeten de lezers weten over de Energiecentrale?

“Dat we in de eerste plaats een laagdrempelig contactpunt rond energiezuinig wonen en renoveren willen zijn voor alle Gentenaars. Onze dienstverlening bestaat uit renovatieadvies en begeleiding. We gaan gratis bij mensen op huisbezoek en staan hen onafhankelijk bij met raad op maat over energiebesparende ingrepen.”

De weg naar energiezuinig renoveren

“Mensen ervaren verschillende drempels die hen weerhouden om energiebesparende maatregelen uit te voeren.  Er is een ruim aanbod aan beleidsinstrumenten en initiatieven en dat maakt het weinig overzichtelijk voor de klant. Zo zijn wij erkend als BENovatiecoach, Energiehuis voor het verstrekken van de Vlaamse energielening en mogen wij energiescans aanbieden. We geven renovatieadvies en zijn promotor voor sociale-energie-efficiëntieprojecten. Dat alles communiceren we in één geïntegreerd pakket van renovatieadvies aan huis. En dit via verschillende kanalen met als boodschap: wij komen gratis bij u langs, luisteren naar uw vraag en ontzorgen u zo veel mogelijk. Na een renovatieadvies neemt diezelfde expert de verdere begeleiding van de klant op. Onze experten helpen de klant bij de keuze van de ingrepen, maken een inschatting over de kostprijs van de werken en de mogelijke financieringsmogelijkheden en premies. Samen met de klanten vragen we verschillende offertes op en sturen we bij waar nodig.  Met betrekking tot de premies hoeft de klant zich geen zorgen te maken over wat hij bij wie moet indienen en zo. Daar helpen wij eveneens bij.

Kwetsbare gezinnen bereik je beter via intermediars zoals het OCMW.

Via een open oproep beschikken we over een lijst met aannemers We vragen telkens drie offertes op, vergelijken ze en bespreken ze daarna met de klant. Ten slotte volgen we de werken op: zijn de werken uitgevoerd zoals afgesproken? Zijn er vertragingen? Uiteraard kan de klant ook zelf een aannemer voorstellen.

Onze doelgroep is dus zoals ik al gezegd heb alle Gentenaars. . Voor alle particuliere woningen, huurwoningen als appartementen bieden we onze diensten aan. Voor die laatste is het trouwens dankzij BE Reel! dat we wat kunnen experimenteren om dingen in een versnelling kunnen krijgen.”

Kwetsbare gezinnen

De Energiecentrale zet ook volop in op kwetsbare gezinnen. Als ik aan “kwetsbaar” denk, denk ik vooral in termen van welvaart. Dekt dat de lading?

“Het gaat veel ruimer dan dat. Ik denk bijvoorbeeld aan alleenstaanden met gezinslast die maandelijks amper budgettaire ruimte hebben om  te investeren in de energie-efficiëntie van hun woning waardoor hun energiefactuur zal dalen”

Hoe bereik je die kwetsbare gezinnen? Zijn zij jullie hoofdfocus?

“Onze dienstverlening is voor iedereen toegankelijk, we maken geen onderscheid in het aanbod.   De ontzorgende aanpak moet leiden tot een verhoging van de energie-efficiëntie in woningen van kwetsbare gezinnen.  Op deze manier zetten we in op de preventie en strijd tegen energiearmoede bij kwetsbare gezinnen. 

Wel gaan we onze communicatiemiddelen afstemmen op de verschillende doelgroepen.  Uit ervaring weten we dat we de kwetsbare gezinnen beter bereiken via intermediairs zoals de sociale-verhuurkantoren en OCMW. 

Wij komen gratis bij u langs.

Daarnaast zetten we tal van digitale middelen in zoals onze website en sociale media. We trachten ook zichtbaar te zijn in het straatbeeld, in de bioscoop, op de radio, … . Dat maakt dat Gentenaars al van ons gehoord hebben en ons op het juiste moment contacteren.

Doorheen de renovatiebegeleiding houden we rekening met de zelfredzaamheid van onze klanten en diversifiëren we in de mate van ontzorging.” 

Waarmee trek je kwetsbare gezinnen over de streep? De financiële incentive?

“Dat de dienstverlening gratis is, is natuurlijk mooi meegenomen, maar ik denk dat we die gezinnen vooral over de streep trekken met maatwerk en de ontzorging. Het persoonlijke is erg belangrijk.

Dank u voor het gesprek.