LIFE IP CA 2016 BE REEL!


Belgium renovates for energy efficient living!

Het BE REEL! project als ondersteuning voor het renovatiepact

Het BE REEL!-project is een door het Europese LIFE programma ondersteund geïntegreerd project. Het wil door middel van een aantal hefbomen een forse impuls geven aan de realisatie van de ambitieuse Vlaamse en Waalse renovatiestrategieën richting 2050.  

Vlaamse regeerakkoord: de renovatiemaatregelen

Vlaanderen heeft als laatste van de gewestregeringen zijn regeerakkoord gepresenteerd.

Waalse regeerakkoord: de renovatiemaatregelen

Het Waals gewest neemt net als de andere gewesten maatregelen om de renovatiegraad op te krikken.

Brussels regeerakkoord: renovatiegraad opdrijven met vijf procent

De Brusselse regering wil een energiestrategie die steunt op de renovatie van gebouwen en de productie van hernieuwbare energie.

In gesprek met David Cis

Laagdrempelig contactpunt met persoonlijke aanpak  

[2019.11.14] Studiedag bio-energie in Brussel

14 november van 12:00 tot 12:00

studiedag rond bio-energie georganiseerd door ODE   Meer informatie

[2019.11.15 - 2019.11.17] Energy & constructions in Marche-en-Famenne

Van 15 november om 9:00 tot 17 november om 17:00

Bouwbeurs in Wallonië   Meer informatie (in het Frans)

[2020.01.24 - 2020.01.27] Salon Batimoi in Marche-en-Famenne

Van 24 januari om 9:00 tot 27 januari om 17:00

Beurs van de bouw- en renovatiesector in Wallonië   Meer informatie (in het Frans)