Het Waalse Klimaatplan 2030 (Waals Gewest)

  • 4 oktober 2018

Het Waalse Klimaat- en Energieplan 2030 is de Waalse bijdrage aan de Nationale Klimaatcommissie Energie Plan (PNEC) die streeft naar minder broeikasgassenuitstoot (40% minder dan 1990) in de EU. Dit plan, dat eind 2018 bij de Europese Commissie moet worden ingediend, moet eind 2019 definitief vastgesteld zijn. 

Voor de renovatiestrategie keurde de Waalse Regering in april 2017 een ambitieuze renovatiestrategie goed die het verbruik met 70% zal verminderen in het energieverbruik van gebouwen tegen 2050.  Voor 2030 zal het plan een vermindering beogen van 29.1% van het gemiddeld energieverbruik voor de tertiaire en residentiële sector.

Meer informatie