Gezocht: bouwprofessionals!

  • 28 september 2018

De gewestelijke renovatiestrategieën beogen een drastische verhoging van de renovatiegraad. Een verhoging van de actuele één tot de gewenste drie procent betekent dat er jaarlijks ruim 100.000 Belgische woningen grondig moeten worden gerenoveerd, en dat dertig jaar lang.

Recent berichtten de media meermaals over het groeiende tekort aan professionals in de bouwsector en in het bouwonderwijs. Dit tekort zet een zware rem op de renovatiestrategie, want wie gaat al dat werk uitvoeren?

De overheid, de bouwsector en het onderwijs moeten dringend werk maken van een ingrijpend tewerkstellingspact voor de bouwsector. Ze moeten bouwberoepen aantrekkelijker maken en hun centrale rol in de evolutie naar een koolstofarme economie naar waarde schatten. Het Vlaams Energieagentschap heeft deze boodschap goed begrepen en zal voor het Renovatiepact met de verschillende betrokkenen overleggen om een gedragen actieplan uit te werken voor meer instroom in de bouw.