Doel

België moet de klimaatdoelstellingen halen! Kijk naar het potentieel (Belgisch energieverbruik ligt 70% hoger dan het Europese gemiddelde). Verbetering is dus niet alleen mogelijk, het is noodzakelijk. BE REEL! ondersteunt die ambitieuze plannen samen met zijn partners. Het streeft een stijgend renovatietempo na door de meest geschikte structurele maatregelen hiervoor te ontwikkelen, testen, evalueren, verfijnen en te demonstreren. 

Bovendien geven we enerzijds kennis door via vormingen voor bouwprofessionals en andere relevante sectoren. Anderzijds geven we kennis door via actie-stimulerende communicatie voor de burger en andere stakeholders. Verder zetten we een projectmanagementkader op poten dat de verschillende instrumenten en acties kan beheren, monitoren en evalueren.

De regionale renovatiestrategieën

Het energieverbruik van Belgische woningen ligt 70% boven het gemiddelde van de EU. Daarom is er een enorm potentieel voor energiebesparingen en voor de reductie van broeikasgasemissies. De Vlaamse en Waalse renovatiestrategieën 2050 voor residentiële gebouwen zijn goedgekeurd door respectievelijk de Vlaamse en de Waalse regering. De strategieën stellen een gemiddelde daling van de energieconsumptie met 75% en een sterke verhoging van de productie van hernieuwbare energie voorop. Dit zou een daling van minstens 80% betekenen in de uitstoot van broeikasgassen door de residentiële sector. Beide gewesten werken momenteel instrumenten en maatregelen uit om de renovatiegraad drastisch te verhogen. Dit zorgt voor winsten op het vlak van energie en klimaat, en creëert ook socio-economische voordelen op lange termijn.