Coronacrisis: gevolgen op renovatiesector

  • 2 april 2020

2020 is het jaar waarin Covid-19 genadeloos toeslaat in zowat elk land. De gevolgen zijn vaak niet te overzien en de manier van werken verandert drastisch in alle sectoren. BE REEL! zocht uit wat de coronacrisis betekent voor de renovatiesector en haar stakeholders.

corona

Vertragingen

Laten we beginnen met een van de grootste gevolgen: vertragingen. Verschillende projecten lopen vertraging op door de noodgedwongen quarantainemaatregelen, waardoor renovaties niet altijd binnen de vooropgestelde termijn kunnen worden uitgevoerd. Hetzij door vertraging in de verschillende procedures, waarbij de termijnen worden verlengd of tijdelijk opgeschort. Hetzij op de werf. Van een volledige stilstand is echter geen sprake. Werken in niet-bewoonde gebouwen mogen bijvoorbeeld wel op voorwaarde dat de richtlijnen rond hygiëne, veiligheid en social distancing strikt worden opgevolgd.  Werken binnenshuis zijn uit den boze, tenzij ze hoogdringend zijn (bv. loodgieterij)

Meer telewerk

Ook onze manier van werken is gewijzigd. Iedereen werkt van thuis uit, de systemen waren al voorzien voor thuiswerk op grote schaal. Vergaderingen worden (indien mogelijk) via video conferencing georganiseerd. Door de uitstel van workshops en trainingssessies moeten er andere oplossingen gezocht worden om kennis te verspreiden.

De aard van sommige beroepen en functies laat soms geen telewerk toe. Zo is een derde van de bouwbedrijven niet helemaal actief. De grootste oorzaken blijven een gesloten werf (66%) of de verstoorde aanlevering van bouwmaterialen. (59%) De grootste onduidelijkheid is er echter bij nieuwe werven. 53% wordt niet meer opgestart en een derde van de architecten zegt hier nog geen uitspraken over te kunnen doen.

Zorgen om financiële problemen

De crisis zorgt natuurlijk ook voor financiële en economische problemen. De federale overheid zorgt voor een versoepeling van tijdelijke werkloosheid en inning van bepaalde belastingen, dit zorgt voor het nodige tijdelijke vangnet voor veel burgers en kan ook voor bedrijven een tijdelijke oplossing zijn. Daarnaast spelen ook de deelstaten een belangrijke rol in het voorzien van economische steun. De Vlaamse regering zorgt daarom voor een hinderpremie, compensatiepremie, achtergestelde leningen en waarborgen en daarnaast ook de oprichting van een noodfonds voor gesubsidieerde verenigingen. Voor het Brussels Hoofdsedelijk Gewest blijven alle structurele subsidies verzekerd, er werd van een hinderpremie in het leven geroepen en werd er een noodfonds opgericht voor de non-profitsectoren. Ook de Waalse regering neemt gelijkaardige maatregelen, nl. een hinderpremie en een fonds om de getroffen organisaties te ondersteunen.. Tot slot heeft ook de Europese Commissie maatregelen genomen die bedrijven en lidstaten moeten helpen om de Covid-19-crisis het hoofd te bieden.

Nuttige links

Corona-informatie vanuit Vlaanderen/Economische maatregelen

Corona informatie vanuit Wallonië/Economische maatregelen

Corona informatie vanuit Brussel/Economische maatregelen

Steunmaatregelen Federale Overheid

Corona-informatie Europese Commissie

Confederatie Bouw (de bouwsector)

NAV (voor architecten)