[C21] Trainen van professionals voor het toepassen van renovatieadvies in het Waals Gewest

.

Het Waals gewest heeft getrainde vakexperten nodig met de juiste knowhow om het renovatieadvies toe te passen.

BE REEL! zal het competentieprofiel van toekomstige experten valideren en de inhoud van hun training bepalen en ontwerpen. BE REEL! zal ook nieuwe trainingen organiseren.

Begunstigde verantwoordelijk voor implementatie

Waals Gewest vertegenwoordigd door SPW – DGO4

Doelen

Het doel van deze actie is het organiseren van een nieuwe training "Roadmap voor de energierenovatie van mijn wooneenheid met de voordelen:

- Voor professionals:

  1. Creatie van een nieuw netwerk van professionals
  2. Versterking van synergieën met het netwerk van erkende energiecontroleurs,
  3. Ontwikkeling van nieuwe contracten

- Voor burgers:

  1. Beschikbaarheid van bekwame professionals die hen kunnen helpen bij de keuze van de renovatiewerken en de implementatie van de laatste.

Verwachte resultaten

  1. Het aanbieden van een nieuwe tool "Roadmap voor de energierenovatie van mijn wooneenheid " waarmee een netwerk van bekwame professionals rond deze tool kan worden gecreëerd om deze routekaarten te maken en uit te leggen.
  2. Actualisering van het bestaande netwerk van professionals om aan deze nieuwe behoeften en doelstellingen te voldoen.
  3. Het verdere doel van de actie zal zijn om de inhoud van de training "Roadmap voor de energierenovatie van mijn wooneenheid " en een online IT-trainingsoplossing met een online assessment te ontwikkelen;
  4. De tool "Roadmap voor de energierenovatie van mijn wooneenheid" moet voldoende flexibel zijn om vervolgens door andere erkende professionals (certificeerders, EPB-managers, auteur van haalbaarheidsstudies, enz.) te mogen worden gebruikt.