[C20] Implementatie van “passeport bâtiment”

.

Wat de woningpas is voor Vlaanderen, is de passport bâtiment voor Wallonië. een handig gratis digitaal paspoort die alle beschikbare informatie over uw woning samenbrengt.

BE REEL! helpt die Waalse woningpas toe te passen.

Begunstigde verantwoordelijk voor implementatie

Waals Gewest vertegenwoordigd door SPW – DGO4

Belanghebbende: burgers, overheidsinstanties, professionals uit de bouwsector, andere professionals (notarissen, vastgoedmakelaars)

Doelen

 1. De Waalse Woningpas als een innovatief hulpmiddel gezien het bouwen in een holistische en langetermijnvisie.
 2. De ontwikkeling van de Waalse Woningpas, waarmee informatie over het gebouw kan worden gecentraliseerd met het oog op het doel:
 3. Voor burgers: een gecentraliseerde, globale visie hebben op informatie en administratieve documenten (bijvoorbeeld: aanvragen voor isolatie inwilligen) en / of regelgevingsdocumenten (bv.. energieprestatiecertificaat) voor een gebouw,
 4. Voor overheidsinstanties: op de hoogte houden van de energieprestaties van de woningvoorraad op basis van het geleverde werk, om: beleid vorm te geven en aan de Commissie verslag uit te brengen over de gemaakte vorderingen op het gebied van langetermijnvernieuwingsstrategie
 5. Voor professionals in de bouwsector om toegang te hebben tot de geschiedenis van informatie geïdentificeerd door een andere professional voor een gegevensupdate zonder te hoeven beschikken over het unieke nummer van het vorige document (roadmap, audit, EPB-certificaat, EPB-verklaring ...) dankzij het duidelijk identificeren van wooneenheden en het ontwikkelen van nieuwe contracten.
 6. Voor andere professionals (notarissen, makelaars in onroerend goed ...) om directe en duidelijke toegang te hebben tot de geschiedenis van de gegevens met betrekking tot een gebouw, en met name voor het opstellen van verkoopovereenkomsten of koopbrieven, of om de energie weer te geven prestatie-indicatoren van het EPB-certificaat in advertenties voor verkoop of verhuur, zonder dat u het EPB-certificaat in druk hoeft te hebben ...
 7. De Waalse Woningpas zal een algemene kennis van de staat van de gebouwen over het gehele Waalse grondgebied verschaffen en hun evolutie naar de doelstellingen van 2050 volgen.

Verwachte resultaten

 1. Een groter bewustzijn van individuen van het verbeterpotentieel van hun gebouw en van de benodigde investering
 2. Triggering van een globale visie in het renovatieproces.
 3. Gevolgen voor de verkoop / huurprijs
 4. Verhogen van de weergave van energieprestatie-indicatoren in verkoop- en verhuuradvertenties van wooneenheden dankzij eenvoudigere toegang tot informatie voor professionals
 5. Informatie-uitwisseling tussen administratieve diensten voor snellere verwerking van bestanden, administratieve vereenvoudiging of betere coördinatie