[C19] Implementatie van "feuille de route"

.

"Feuille de route" geeft de eigenaar een stappenplan weer voor de renovatiewerken die hij kan uitvoeren. Zo kan hij zelf prioriteiten stellen en fouten vermijden. Het laat hem toe te profiteren van ondersteuning voor zijn werken met garantie op kwaliteit. De tool is ontwikkeld door het Waals Gewest.

BE REEL! helpt het Waals Gewest die toe te passen.

Begunstigde verantwoordelijk voor implementatie

Waals Gewest vertegenwoordigd door SPW – DGO4

Belanghebbende: burgers, professionele auditeurs, overheidsinstanties, de bouwsector

Doelen

De voordelen van deze actie zijn als volgt:

- Voor burgers:

 1. Een "roadmap voor de energierenovatie van mijn woning" opstellen in verband met de eisen van NZEB, die de doelen stellen om naar uw huis te reiken;
 2. De voortgang van de gestelde doelen updaten en visualiseren mogelijk maken;
 3. Nieuwe thema's ontwikkelen, zoals comfort (inclusief zomercomfort, wat essentieel is bij het bouwen van isolatie naar NZEB-normen) of de impact op gezondheid met de keuze van materialen, op de articulatie van werken met elkaar, op de impact van de voltooiing van werken over de bezetting van het gebouw,
 4. Aanzetten tot actie,
 5. de burgers begeleiden bij de realisatie van werken (keuze van aannemers, materialen, toezicht op de uitvoering ...) en zo een garantie bieden voor kwaliteitswerk

- Voor professionele auditors:

 1. Beschikken over een completere tool voor nieuwe thema's,
 2. Een nieuw actorprofiel maken of de missie van de bestaande actoren uitbreiden naar een ondersteuningsmissie voor burgers bij hun energierenovatiewerken,
 3. Ontwikkelen van nieuwe markten,
 4. Objectiveren van een bijdrage door middel van een snel overzicht van de werken die de eigenaar vooraf voor ogen heeft,

- Voor overheidsinstanties:

 1. Voltooien van de Waalse Woningpas (actie C20) en zo de energieprestaties van de woningvoorraad evalueren in real time
 2. Beschikken over voortdurend bijgewerkte informatie om de rapportering aan de Europese Commissie te bezorgen - met name als onderdeel van de EPB- en EE-richtlijnen,
 3. Beschikken over een evaluatietool met geïmplementeerd beleid,
 4. Volledige kennis van de representativiteit van verschillende typologieën, van de potentiële energiebesparingen van wooneenheden ...
 5. Informatie hebben die is gekoppeld aan het werkelijke verbruik van de woningvoorraad.

- Voor de bouwsector:

 1. Het volume verhogen van activiteiten die verband houden met de energie-renovatie van wooneenheden (ondernemers, materialen, ontwerpbureaus ...).

- Voor het klimaat:

 1. Aanzienlijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, en met name CO2, door de realisatie van deze routekaarten voor energie-renovatie en de werken die erin zijn opgenomen.
 2. Het primaire energieverbruik verminderen  van residentiële wooneenheden door de realisatie van deze routekaarten voor energie-renovatie ontwikkeld in de actie C19, en daarmee de werken die erin zijn opgenomen.

Verwachte resultaten

 1. Het bewustzijn verhogen bij individuen over het verbeterpotentieel van hun gebouw.
 2. Triggeren van de beslissing om de stap naar energierenovatie te zetten, zelfs als deze "ingebed" is, of deel uitmaakt van een algeheel renovatieproject van de wooneenheid.
 3. Toename van het aantal energieaudits, aangezien de routekaart zal omleiden naar een energie-audit voor meer informatie.
 4. Verhoging van renovatiewerkzaamheden aan de energieprestaties van woningvoorraad door stapsgewijze renovaties als onderdeel van een wereldwijde reflectie
 5. Verhoging van relevante renovaties voor de energieprestaties van woningvoorraad dankzij een objectivering hiervan via de audit
 6. De kwaliteit verhogen van de renovatiewerkzaamheden voor de energieprestaties van het woningenbestand dankzij de steun van de burgers.