[C16] Uitwisselingsplatform voor goede praktijken, innovatie en expertise

.

Een uitwisselingsplatform zal de goede praktijken en leerpaden inventariseren van België en Europese landen, inclusief de leerpaden en goede praktijken van BE REEL!-demonstraties, -piloten en -testen.

BE REEL! zal dit zowel via events en workshops als via een digitaal platform laten doorgaan.

Begunstigde verantwoordelijk voor implementatie

WTCB

Medebegunstigde: VEA, SPW

Belanghebbende: Europese landen/regio’s, uitgenodigde Belgische experten uit sociale en technologische kennisdomeinen, 2 – 4 experten

Doelen         

  1. Om ervoor te zorgen dat goede praktijken en innovatie worden verspreid (en niet elke keer opnieuw worden uitgevonden),
  2. Een overzicht van leerpaden en goede praktijken is essentieel voor een vergrote uitrol of marktvergroting van diepe renovatie.
  3. Goede praktijken zetten efficiënter nieuwe initiatieven op en versterken het leerproces van de actoren in piloten en experimenten (binnen en buiten de LIFE BE REEL!-context).
  4. Via de workshops en evenementen worden specifieke goede praktijken en informatie direct getrokken naar de belanghebbenden in de sector.
  5. Het kennisplatform zal ook de introductie van veelbelovende of bewezen technieken voor de bredere renovatiemarkt en (lokale) administratie of beleidsactoren zichtbaar maken en als zodanig stimuleren.
  6. De wetenschappelijke raad, via haar beoordeling en advies van piloten en experimenten (in hun verschillende stadia, met name bij de opzet), zorgt voor een duurzame kennisbasis en voert de talrijke initiatieven van het LIFE BE REEL!-project beter uit.

Verwachte resultaten

  1. De activiteiten van het uitwisselings- en kennisplatform zijn gericht op het bereiken van 1500 professionele bouwers en bouwontwikkelaars, 2000 architecten en ingenieurs, 250 materiaalproducenten, 7000 aannemers. De doelstellingen en verwachte resultaten zijn dat dit platform als referentiepunt zal dienen voor de goede praktijken, nieuwe technologieën en bijgewerkte informatie voor renovatie.
  2. Dit moet geavanceerde aanpassingsmethoden versneld kunnen invoeren in de hele keten van renovatieactoren, inclusief professionele bouwers en administraties.