[C13] Demonstratieactie La Louvière: derden investeren in energierenovatie

.

De energieprestatie verbeteren van woningen en sociale woningen op haar grondgebied. Dat wil de stad La Louvière doen door een innovatief financieringssysteem door derden toe te passen. Het doel is om jaarlijks gemiddeld 150 woningen en 50 appartementen hun energieprestatieniveau op te krikken. In totaal gaat het hier dus om maar liefst 800 wooneenheden. (600 woningen en 200 appartementen) voor een tijdspanne van vijf jaar.

Begunstigde verantwoordelijk voor implementatie

De stad La Louvière

Doelen

 1. Verbeteren van de energieprestaties van relatief oude en zwak geïsoleerde gebouwen.
 2. Voorstellen van oplossingen om het te verrichten werk te financieren (investering door derden, leningen tegen 0%, ...).
 3. Versnellen van het renovatieproces van de woning.
 4. Verlagen van de energiekosten van huishoudens, die een groeiend deel van hun budget voor hun rekening nemen.
 5. Verhogen van het comfort en het welzijn van de bewoners van de woningen.
 6. Verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in het gebied.

Taken

 1. realisatie van een financiële pre-haalbaarheidsstudie:
 2. Implementatie van het investeringsmechanisme van derden
 3. een communicatiecampagne lanceren over de Quickscan-tool gericht op de burger.
 4. Verdere studie van bepaalde projecten door de voltooiing van een stappenplan
 5. uitzoeken van de juiste financieringsmethode
  • Door externe investeerders
  • Door 0% rente leningen in de regio ...
 6. Projectevaluatie

Verwachte resultaten

Op sociaal vlak:

 1. Ongeveer 200 gezinnen die in een appartement wonen, besparen tussen de € 300 en € 1500 per jaar.
 2. Circa 600 gezinnen die in een woning wonen zullen tussen de € 600 en € 1500 per jaar besparen.

In financiële termen:

 1. Alle uitgevoerde werken vereisen de aankoop van materialen en werken voor een bedrag van  € 5.200.000 tussen 2019 en 2024.
 2. De subsidie is een manier om de lokale economie te stimuleren;

Op milieugebied:

De renovatie van 600 huizen richting E90 die leidt tot:

 1. 25.560.000 kWh energiebesparing

 2. 1776 ton CO2-emissiereductie

De renovatie van 200 appartementen in de richting van de E90 leidt tot:

 1. 2.488.200 kWh energiebesparing
 2. 173,8 ton CO2-emissiereductie