[C11] Demonstratie voor collectieve renovatieprojecten in Gent

.

Stad Gent heeft een sterk uitgebouwd aanbod van gratis  renovatieadvies en renovatiebegeleiding. De Energiecentrale is de one-stop-shop waar alle Gentenaars terecht kunnen met vragen rond energiezuinig renoveren. Naast deze individuele aanpak wil Stad Gent met deze actie een aanvullend aanbod van collectieve renovatie uitwerken. Dit houdt in dat er op wijkniveau een wervingscampagne opgezet wordt en dat er een groepsaankoop (isolatie, ramen, PV, zonneboilers) georganiseerd wordt die de deelnemende Gentenaars zowel goede prijzen als kwaliteit garandeert.

Begunstigde verantwoordelijk voor implementatie

De stad Gent

Doelen

  1. Uitwerken van een aanpak voor collectieve renovatie op wijkniveau.
  2. De renovatiegraad in de deelnemende wijken een boost geven.

Taken

Een derde partij zal deze actie helpen uitvoeren. Deze partij wordt toegewezen via een aanbesteding. Samen met de Stad hebben zij de volgende taken:

  1. Een communicatiestrategie voor 8 wijken ontwikkelen en uitvoeren inclusief sociale actoren die in de buurt actief zijn betrekken;
  2. De kandidaat-deelnemers krijgen een gratis renovatieadviesbezoek en renovatiebegeleiding ;
  3. Aannemers rekruteren op basis van duidelijke criteria m.b.t. duurzaamheid, kwaliteit en prijs
  4. Voor de inwoners die wensen over te gaan tot een ingreep, wordt een offerte opgesteld. Deze offertes worden afgetoetst of ze conform zijn met de gemaakte afspraken met aannemers in het kader van de groepsaankoop.
  5. De werken en de premieaanvragen opvolgen.

Verwachte resultaten

1. 800 huishoudens krijgen renovatieadvies;

2. 480 tot 640 huizen hebben een energiezuinige renovatie uitgevoerd met als resultaat

  • een gehalveerd energieverbruik voor verwarming;
  • 70% met energielabel E60 en 30% met energielabel E30;