[C05] Pilootprojecten voor innovatieve zakenmodellen om renovatie op te schalen

.

Bovenop de pilootacties die op een proof of concept mikken voor de nieuw ontwikkelde beleidsinstrumenten in beide regio’s (C1-C4), zullen we enkele zakenmodellen uitwerken op maat van verschillende segmenten van de woningenmarkt. Vooral de volgende segmenten, waar de huidige instrumenten niet tot meer renovatie leidden:

  • de privéhuurmarkt (vooral alleenstaande woningen en flats, 20% van de totale woningenmarkt)

  • wijkniveau

  • appartementen met meerdere mede-eigenaars (+150000)

Begunstigde verantwoordelijk voor implementatie

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)

Medebegunstigde: SPW – DGO4

Doelen

Het doel is tweeledig: aan de ene kant een reeks innovatieve bedrijfsmodellen voor verschillende segmenten van de woningmarkt ontwikkelen. Anderzijds nieuwe bedrijfsmodellen ontwikkelen waarmee de bouwsector en aannemers energie-efficiënte maatregelen op een meer efficiënte manier kunnen realiseren om hen in staat te stellen grotere hoeveelheden werk uit te voeren.

Verwachte resultaten

  1. Ten minste 3 bedrijfsmodellen voor wijkrenovatie zijn uitgewerkt
  2. Minstens 4 projecten voor groepsrenovatie van minimaal 50 woningen worden opgezet en geëvalueerd
  3. Ten minste 2 aannemers zullen piloten ontwikkelen en uitvoeren voor minstens 300 gebruiksklare huizen
  4. Ontwikkeling van tools en dashboards voor de beheerders van flatgebouwen in mede-eigendom
  5. Minimaal 2 modellen voor de grondige renovatie van privéhuurwoningen worden opgezet, getest in minimaal 200 particuliere huurwoningen
  6. In totaal zullen 600 rijhuizen en 200 vrijstaande huizen worden gerenoveerd richting E60