[C01] Pilootprojecten: Testen van business cases voor renovatieplanners

.

In deze activiteit zullen business cases voor een gestandaardiseerd en begrijpelijk renovatie-advies worden ontwikkeld, met de renovatieadviestool. Het algemene idee in deze business cases is dat van een one-stop-shop waar mensen een betrouwbaar en betaalbaar renovatie-advies op maat kunnen krijgen, dat zal worden geïntegreerd in de Woningpas.

Begunstigde verantwoordelijk voor implementatie

Vlaams Energieagentschap

Medebegunstigde: stad Antwerpen, stad Mechelen en stad Gent

Doelen

In deze actie wordt de renovatie-adviestool getest in verschillende contexten en nauwkeurig afgesteld. Er zullen vier verschillende piloot-businesscases worden ontwikkeld:

  1. Renovatie-advies als toegevoegde dienst voor bestaande lokale adviesdiensten op het gebied van huisvesting / energie-efficiëntie
  2. Renovatie-advies in de subsector van socialehuurkantoren
  3. Renovatie-adviesdiensten binnen de 5 provinciale adviescentra voor duurzaam wonen
  4. Renovatie-adviesdiensten binnen de Vlaamse IP-partnersteden

Verwachte resultaten

  1. In ten minste 10 socialehuurkantoren wordt een renovatie-advies aangeboden voor minimaal 300 woningen
  2. De 5 provinciale adviescentra hebben ten minste 1000 renovatie-adviezen gegeven aan privégezinnen
  3. Dubolimburg heeft ten minste 100 renovatietrajecten voor privégezinnen gerealiseerd
  4. Renovatie-adviesdiensten binnen de Vlaamse partnersteden zullen de renovatie-adviestool integreren in hun demonstratieprojecten
  5. Renovatie-advies wordt toegevoegd aan de service van minstens 20 bestaande lokale adviesorganisaties