BE REEL! Leer-en ondersteuningsprogramma voor lokale besturen

  • 1 april 2019

"Lokale Transitie Renoveren 2050"

UITDAGING

De energieprestaties van gebouwen in België zijn ondermaats in vergelijking met het Europese gemiddelde. De renovatiestrategieën 2050 van Vlaanderen en Wallonië stellen nochtans een gemiddelde daling van 75 % van het energieverbruik van woningen voorop én een forse verhoging van de productie van hernieuwbare energie. De renovatiegraad opkrikken is dus noodzakelijk om de energietransitie te verwezenlijken.

Een actief gemeentelijk renovatiebeleid is noodzakelijk om aan de doelstellingen te beantwoorden van zowel het woon-, duurzaamheid- als het energiebeleid. Lokale besturen hebben immers een leidende rol om hun woningbestand kwalitatief te houden.  Een lokaal verankerd duurzaam huisvestigingsbeleid uittekenen vormt hiervoor een essentieel onderdeel van de actieplannen voor het Burgemeestersconvenant.

INITIATIEF

BE REEL! wil alle Belgische lokale besturen ondersteunen om actief renovatiebeleid op te zetten. Dit doet ze samen met het Kenniscentrum voor Vlaamse steden en de drie gewestelijke Federaties voor Steden en Gemeenten. Het doel is om de kennis te vergroten over goede praktijken, innovatieve oplossingen en lokale hefbomen rond het diepgaand energetisch renoveren van residentiële gebouwen.

Door een regio-overschrijdend netwerk uit te bouwen, overbruggen we de administratieve en andere grenzen tussen de verschillende organisaties en instanties. We organiseren daarom in de periode 2019 - 2024 een reeks meet-ups, workshops en masterclasses en zetten een digitaal platform op.

Dit programma is een onderdeel van LIFE IP CA 2016 BE REEL! en wordt gerealiseerd met de steun van financieringsinstrument LIFE van de Europese Unie. BE REEL! wil de basis en voorwaarden creëren voor de implementatie van de Waalse en Vlaamse renovatiestrategieën 2050.

Het interregionale karakter van dit ondersteuningsprogramma zal de consistentie van het lokale beleid in België vergroten en zo de slaagkansen voor de uitdagingen van de toekomst vergroten. Elke stad of gemeente in Vlaanderen, Wallonië en Brussel, die nood heeft aan vorming om haar beleid verder te ontwikkelen en projecten op te starten, kan deelnemers afvaardigen voor het programma.

 

agenda de grote verbouwing

Verslag eerste meet-up binnenkort beschikbaar

Het startschot voor dat ondersteuningstraject vond plaats op 22 mei in Huis Madou, hart voor steden en gemeenten, in Brussel. De presentaties kunt u hieronder terugvinden. Ondertussen zijn we volop bezig met de feedback van de werktafels te verwerken. U vindt het verslag hiervan binnenkort terug op deze webpagina.

 

De werktafels zullen worden vervolgd door 3 workshops (3 september, 1 oktober en 5 november te Brussel) en een tweede meet-up. De bevindingen uit deze meet-ups en workshops zullen bijdragen aan de beleidsontwikkeling van het Renovatiepact.

 

Keynote De Grote Verbouwing      Joachim Declerck - Architecture Workroom Brussels 190522_AWB
Gemeente als beleidsmaker Jan Aerts- Leuven 2030, Leuven pdf bestand190522_L2030.pdf (5.4 MB)
Gemeente als mentor Vincent Legrand-Dorémi, FR pdf bestand190522_Dorémi.pdf (1.46 MB)
Gemeente als facilitator                  Marc Schlitz – Ace Retrofitting, Luik pdf bestand190522_Ace retrofitting.pdf (5.19 MB)
Lokale Transitie Renovatie 2050 Sanne Berghmans – Vlaams energieagentschap pdf bestand190522_BE REEL!.pdf (824 kB)