BE REEL! lanceert binnenkort haar programma rond innovatieve businessmodellen in de drie gewesten

  • 30 januari 2019

BE REEL! ambieert om innovatieve zakenmodellen te ontwikkelen die ingrijpend energetisch renoveren van residentiële woningen tot de dagelijkse realiteit maakt. We werken hiervoor werkbare zakenmodellen uit, door in dialoog te gaan met de bouwsector, financiële sector, sectorfederaties, energieleveranciers, -distributeurs, overheden en andere betrokken organisaties. Dit is een unieke kans om ideeën om te zetten in de praktijk, want eens we die zakenmodellen samen hebben uitgewerkt, kunnen we ze uittesten in pilootprojecten van verschillende partnersteden.

Dit voorjaar zal een lanceringsevenement het traject op gang trekken. We nodigen hiervoor een brede waaier aan betrokken stakeholders uit. De enthousiastelingen willen we engageren voor het verdere traject bestaande uit collectieve sessies rond verschillende marktsegmenten. Het zal voor de deelnemers een unieke kans zijn om ideeën uit te werken en af te toetsen met professionele partners en experten. Daarnaast kunnen ze gebruikmaken van een kader om deze in een volgende fase te testen. 

Geïnteresseerden kunnen zich alvast registreren voor het lanceringsevenement in het voorjaar via volgende link.

Op het gepaste tijdstip zult u dan meer informatie ontvangen.