[A07] De Waalse woningpas "passeport bâtiment": inhoud en vorm

.

De Waalse Woningpas is de identiteitskaart van een wooneenheid in het Waals Gewest: een dynamisch digitaal bestand waarmee je gegevens over je eigendom kunt opzoeken en onderhouden. Dat bestand zal interactief en schaalbaar zijn met informatie over zowel administratieve als technische details over de woning.

Begunstigde verantwoordelijk voor implementatie

Het Waals Gewest vertegenwoordigd door SPW – DGO4

Doelen

Voor burgers

  1. De geschiedenis van een gebouw en de informatie die eraan verbonden is samenbrengen. Die informatie maakt het de burger mogelijk om een renovatie-aanpak geïnformeerd te initiëren.
  2. Contacten tussen burgers en administratieve diensten van besturen vereenvoudigen.

Voor overheden

  1. uitzoeken van de beste manier om de primaire sleutel om gebouwen te identificeren vast te leggen.
  2. Bepalen van de te integreren data in een centrale databank en van de toegangsmodaliteiten voor doelgroepen.
  3. Toepassen van een samenwerking en data-uitwisselingsprotocol tussen administratief gebruik van de databank.
  4. Beschikken over een document dat het opstellen van specificaties om de tool aan te passen mogelijk maakt.

Verwachte resultaten

Aanhechting aan het concept van de Woningpas door administraties en beleidsmakers die op grote schaal worden gedeeld.