[A02] Leernetwerk voor transnationale uitwisseling en samenwerking

.

Een leernetwerk is een samenwerking tussen verschillende partners. Die partners gaan een engagement aan om kennis en goede praktijken met elkaar te delen met als doel de eigen projecten beter te maken.

Voor BE REEL! is dit niet anders. De partners zijn hier de Europese lidstaten. We organiseren uitwisselingsprojecten rond kennis en goede praktijken en stemmen het af op andere EU-gefinancierde complementaire acties.

Begunstigde verantwoordelijk voor implementatie

Vlaams Energie-agentschap (VEA)

Medebegunstigde: SPW -DGO4

Doelen

Het doel van het netwerk is om

  1. samenwerking te vergemakkelijken en een optimale synchronisatie tussen het IP en complementaire (Europese) projecten te bereiken,

  2. het wederzijds leren te verbeteren,

  3. informatie uit te wisselen

  4. toekomstige partnerschappen te stimuleren.

 

Het partnerschap verplicht zich uitdrukkelijk om te streven naar een harmonisatie van instrumenten, waardoor de potentiële replicatie van deze instrumenten wordt gewaarborgd.

Verwachte resultaten

  1. Wijdverspreide kennis over het project, resultaten, uitkomsten en partners in België en de EU

  2. Goede verspreiding van ervaringen en goede praktijken van het IP

  3. Optimale coördinatie met aanvullende acties

  4. Uitgebreide aanbevelingen op basis van ervaringen van andere EU-gefinancierde projecten en EU-lidstaten.

  5. Uitrol van goede praktijken en innovatieve oplossingen, waarvan wordt vastgesteld dat ze repliceerbaar zijn in België

  6. Verbetering van de resultaten van het IP door te leren uit ervaringen in andere gerelateerde projecten / lidstaten.