[A01] Leernetwerk voor interregionale uitwisseling en samenwerking

.

Een leernetwerk is een samenwerking tussen verschillende partners. Die partners gaan een engagement aan om kennis en goede praktijken met elkaar te delen met als doel de eigen projecten beter te maken.

Voor BE REEL! is dit niet anders. De partners zijn hier de Belgische gewesten. Hoewel ze nog geen structurele partner zijn, wordt ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hierbij betrokken. We willen immers het hele Belgische woningenbestand bereiken.

Begunstigde verantwoordelijk voor implementatie

Vlaams Energie-agentschap (VEA)

Medebegunstigde: SPW

Doelen

  1. Versterken van structurele samenwerking;
  2. Uitwisselen van informatie
  3. Wederzijds leren tussen partners en belanghebbenden van het project.

Verwachte resultaten

  1. Ten minste 30 meetings met de IP-partners (kerngroep) en 20 meetings over specifieke renovatieonderwerpen hebben plaatsgevonden (expertgroep)
  2. Ten minste 5x2 steden worden samengebracht voor uitwisselingsactiviteiten
  3. Actieve samenwerking tussen IP-partners en niet-IP-partners uit verschillende domeinen
  4. Aanbevelingen voor renovatiebenaderingen en -instrumenten
  5. Een meer algemene aanvaarding van de langetermijnrenovatiedoelen