Doelgroepen

Het BE-REEL!-project mikt op een breed doelpubliek. Zowel actoren uit de publieke als de private sector zullen worden aangesproken met het uiteindelijke doel om de individuele burger te bereiken. De belangrijkste belanghebbenden zijn de bouw- en financiële sector en lokale besturen. 

De bouw- en financiële sector omvat sectorfederaties, aannemers, professionele bouwers, renovatieadviseurs, banken, financiële instellingen… die onder andere zullen betrokken worden in de volgende acties: 

  1. [A1] - leernetwerk voor interregionale uitwisseling en samenwerking
  2. [A2] - leernetwerk voor transnationale uitwisseling en samenwerking
  3. [C15] - trainingspakketten en -sessies voor experten rond kwaliteitsvolle renovaties
  4. [C16] - uitwisselingsplatform voor goede praktijken, innovatie en expertise.
  5. [C17] - trainingsprogramma voor renovatieadviseurs dat ten minste 500 gevormde professionals in het Vlaams gewest moet opleveren.
  6. [C21] - trainen van professionals voor het toepassen van renovatieadvies in het Waals Gewest

Lokale besturen zijn een cruciale partner in het BE-REEL! Project als het bestuursniveau dat het dichtst bij de burger staat. Het project mikt zowel op grote als middelgrote en kleine steden en gemeenten. Zij zullen, onder andere, deelnemen aan de volgende acties:

  1. [A1] - leernetwerk voor interregionale uitwisseling en samenwerking
  2. [A2] - leernetwerk voor transnationale uitwisseling en samenwerking
  3. [E5] - LIFE BE REEL! nationale verspreiding voor steden en lokale overheden
  4. [E9] - opschaling goede praktijken, business cases voor renovatieplanning en innovatieve zakenmodellen voor diepe renovatie – vorming